Venüs Kare Plüton Sinastry

Astrolojik uyumluluk analizi, iki veya daha fazla astrolojik doğum haritası arasındaki bağlantıları analiz eden astrolojinin bir parçasıdır.



Bu tür karşılaştırmalı analizde, istediğimiz kadar harita arasındaki bağlantıyı yorumlayabiliriz, ancak en yaygın uygulama, iki haritanın bağlantısını, büyük olasılıkla romantik bir ilişki açısından analiz etmektir.

'Yıldızlarınızın uyuşup uyuşmadığını' bilmek isterseniz, bunu sinastri aracılığıyla görebilirsiniz. Sinastri, çizelgeleri karşılaştırmanın sonucudur. Söz konusu iki harita arasında oluşan belirli gezegensel yönleri analiz eder.



Birçok astrologun muhtemelen size söyleyeceği gibi, başka biriyle iyi bir ilişki kurmanın ilk adımı, kendinizle iyi bir ilişki kurmaktır.



Hepimiz sadece fiziksel ve entelektüel anlamda değil, temel anlamda yaşam boyu veya yaşam boyu büyüyoruz. Ruhsal, duygusal ve tarif edemeyeceğimiz seviyelerde büyürüz.

İlişkilerimiz, yaşamımızın ve içsel gelişimimizin büyük bir bölümünü oluşturur; sadece romantik olanlar değil, hepsi.

Onlar aracılığıyla kim olduğumuz ve hayatımızdan ne istediğimiz hakkında çok şey öğreniriz.

Synastry Neyi Ortaya Çıkarır?



Bir astrolog, sinastriyi analiz etmeden önce, her iki kişinin de ayrı ayrı doğum haritalarını oluşturur ve inceler. Bu neden bu kadar önemli?

Bunun büyük bir kısmı yukarıda bahsettiğimiz şeylerden kaynaklanmaktadır. Astrolog ayrıca sizi ve eşinizi (veya sinastriyi yapmak istediğiniz herhangi bir kişiyi) tanımak zorundadır, böylece kim olduğunuzu, ne istediğinizi ve nasıl düşündüğünüzü daha iyi anlayabilir.

Astrologlar psikolog değillerdir, ancak astrolojide olduğu gibi yıldızlardan çok şey okurlar, yıldızların ve gezegenlerin yaşamlarımızı, kaderimizi büyük ölçüde etkilediğine, kişiliğimizi şekillendirdiğine inanılır. Her iki çizelge hakkında da bir kavrayışa sahip olduğunda, sinastri analiz edilebilir.



Şimdi, bundan önce, astrolog, dikkatini her bir çizelgedeki birkaç önemli bölüme ve soruya odaklayacaktır.

Her birinin duygusal tarafına bakmak çok önemlidir; her insanın duygusal uyarıcılara nasıl tepki verdiği, genel olarak ne kadar duygusal oldukları, ne kadar sempatik veya şefkatli oldukları.

Aşk hayatı açısından beklentileri odakta olmaktır. Örneğin, astrolog uzun ve istikrarlı bir ilişkiye, evliliğe vb. eğilimleri veya eksikliğini görür.

Aşk kavramı, ilgi alanları, hayattaki öncelikler, iyi bir astrologun doğum haritalarında görebileceği bilgilerdir.

Sinastri, iki özgün, benzersiz şekilde farklı doğum haritası arasındaki bağlantıyı temsil edecek ve zayıflıklarını ve kusurlarını, parlak yanlarını, ortak yerlerini, ortak amaçlarını ve fikirlerini vb. keşfedecektir.

Haritalar arasında görülebilen gezegensel yönleri analiz eder.

Mitoloji ve Astrolojide Venüs – Sinastrideki Önemi

Venüs karesi Plüton'dan bahsedeceğimize göre, önce dahil olan ilk gezegenimiz olan sevimli, sıcak Venüs gezegenine bakalım.

Venüs, bir Roma aşk, güzellik, doğurganlık, bolluk, zevk ve ilgili kavram ve fikirlerin tanrıçasıydı. Yunan tanrıçası Afrodit'in karşılığıdır.

Venüs her zaman kadınlık, estetik, güzellik, aşk, aşk ve hayatın tatlılığı ile ilişkilendirilmiştir. Gezegen, örneğin Antik Dünyanın diğer önemli tanrıçaları Astarte ve Ishtar ile ilişkilendirildi.

Gezegen ayrıca Sabah ve Akşam yıldızı olarak da bilinir. Şafak vaktinde, gezegen aynı zamanda 'ışık getiren' anlamına gelen Lucifer olarak da adlandırıldı.

Daha sonra, Lucifer terimi, İncil'in Latince tercümesinde yer aldığı ve 'isim' kelimesinin King James Versiyonu çevirisine girdiği için Hıristiyan geleneğinde asi düşmüş melek figürüne ünlü bir şekilde uygulandı. Kutsal Kitap.

Bu sorunlu çeviri üzerinde birçok tartışma var ve adın daha sonra Şeytan olarak bilinecek olan düşmüş meleğe atıfta bulunup bulunmadığı çok tartışmalı. Her halükarda, bu mitolojik gezegeni çevreleyen başka bir ilginç hikaye.

Bu referansa gelince, Venüs bir sabah yıldızı olarak güzel ve çekici görünür, ancak parlaklığı uzun sürmez, parlak güneş ışığı tarafından hızla bastırılır.

Astrolojide Venüs gezegeni tüm bunları ve daha fazlasını temsil eder. Baştan çıkarma ve tutkuyu, hem iyi hem de kötü yanlarını içeren her türlü zevki temsil eder.

Bu nedenle Venüs sanat, yaratıcılık, romantizm ve nezaket ile ilgilidir, aynı zamanda aşırı, sığ zevkler, tembellik, güvenilirlik, kibir, çok fazla aşk ile ilgilidir.

Mitoloji ve Astrolojide Plüton – Sinastrideki Önemi

Plüton, sinastrideyken genellikle tehlikeli olarak kabul edilir. Örneğin, Venüs ve Plüton zorlu bir açıdan arzu edilecek bir şey değil, onu biraz sonra göreceğiz.

Plüton, gizemli ve uzak bir gezegendir, genellikle karanlık ve manyetik Akrep olsa da duygusal burcun astrolojik yöneticisidir. Mitolojide Pluto veya Hades, ölüler aleminin tanrısıydı.

Kaçınılmaz olan ama kendi başına kötü olmayan bir şeyi temsil etti. Plüton kötü bir tanrı değildi, ciddi ve ciddiydi. Bununla birlikte, Plüton nihai ölümü değil, onun dönüştürücü yönünü temsil eder.

Plüton gezegeninin dönüştürücü enerjinin gezegeni olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, güçlü bir tanesidir. Aynı zamanda, savaşan Mars'ın daha yüksek oktavını temsil eder.

Plüton, sırlar, gizemler, derin kavrayışlar ve sezgilerle ilgilidir. Görünmez, dokunulmaz olan her şeyle ilgilidir. Plüton, her yerde ve içimizde yaşayabilen ve bizi huzursuz edebilecek şeylerle ilgilidir.

Plüton, içsel duyumuzla, şeyleri önceden söyleme yeteneğimizle, onları gerçekleşmeden önce hissetmemizle ilişkilidir. Aynı zamanda kitleleri etkileme yeteneğini de temsil eder.

Astrolojide Kare Görünüm – Synastry

Meydan sorunlu, ağır yönlerinin altına düşüyor. Astrolojide kare, sıkıntılardan, problemlerden, bölünmelerden, durgunluktan ve genel gerilimden sorumlu olan bir yöndür.

Enerjinin gezegenler arasında akmasına ve en olumlu şekilde sunulmasına izin vermez; tam tersi. Kare yön kısıtlayıcı, baskıcı ve yıkıcıdır.

Enerjisi güçlüdür, bu nedenle çelişkili durumların, olumsuz tartışmaların, tartışmaların, kavgaların ve baskının sürekli tehdidini temsil eder.

Bu ağır yönün amacı, tolerans oluşturmanın ve etkilediği alanda dengeyi bulmanın bir yolunu bulmaktır. Biri onu kontrol etmenin bir yolunu bulamazsa, sorunlar sonsuza dek yeniden ortaya çıkacaktır.

Bunun neden özellikle uygun bir kombinasyon olmayacağı, Venüs kare Plüton'unki kolayca anlaşılabilir. Sinastrideki kareler iyi bir şey değildir.

Bununla birlikte, bunu görmeyi başarırsanız ve onun hakkında bilgi sahibi olmanın bir yolunu bulursanız, muhtemelen getirdiği zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Ancak, kareler gerçekten de zorlu bir durumdur.

Synastry'de Venüs Kare Plüton - Genel Bilgi

Venüs kare Plüton sinastri raporu denilince akla gelen ilk çağrışım aşk-nefret ilişkisidir. Gerçekten de bu, ağır, karmaşık ve yoğun bir ilişkidir.

Ortaklar, diğerini sevip sevmediklerinden tam anlamıyla emin değiller. Birincisi, ikisi arasındaki aşırı fiziksel çekim unsuru yadsınamaz. Bu anlamda kelimenin tam anlamıyla birbirlerine deli oluyorlar.

Açıklanamayan manyetizma, kısmen hayvansal ve kısmen derinden manevi bir bağlantı belki de onları birbirine bağlar.

Bu, nasıl adlandırılacağından asla emin olamayacak, iyi ya da kötü, ölümcül ilişkilerden biridir. Eh, dezavantajlar açık. Çok fazla kıskançlık, sahiplenme, aşırı davranışlar, güvenilirlik olurdu.

Birbirlerine bağlıdırlar ve bu nedenle dış dünyaya ne kadar özgüvenli görünseler de görünmeseler de diğerini kaybetme korkusuyla yaşarlar. Bu korku, sürüngenleri şüphe, güvensizlik, kıskançlık ve buna benzer her şeyle besler.

Biri diğerinin içindeki güvensizlikleri uyandırır ve tam tersi. Bunun çok sağlıklı bir bağlantı olmadığı kabul edilmelidir.

Bu, sevgiye karşı nefretin kıyısında bir ilişkidir. Sonunda, en tutkulu aşıklardan bu ikisi en şiddetli düşmanlar haline gelebilirken, işleri daha da zorlaştırmak için, özellikle fiziksel anlamda, hala birbirlerini özleyebiliyorlardı.

Birbirlerini kontrol etmeye çalışırlar ve birçok pasif agresif davranış ve manipülasyon olabilir.

Synastry'de Venüs Kare Plüton - Zorluklar

Eh, bu yönüyle her şey zorlayıcıdır. Ancak, göz önünde bulundurulması gereken başka yönler de olduğunu unutmamak gerekir. Her halükarda, bu, ilişkiyi kesinlikle etkileyecek ve özellikle iyi bir şekilde değil, gezegensel bir bağlantıdır.

Bazı insanlar bunu ölümcül bir çekicilik olarak tanımlasa da, bu ölümcüllüğün diğer tarafı her ikisini de yutabilir.

Güç mücadeleleri, bu yönüyle ilişkinin tipik bir öğesini temsil eder. Sinastrideki Venüs karesi Plüton, ilişkiyi sürdürmeyi tek başına zorlaştıracaktır.

Bir noktada, ortaklar muhtemelen ayrılmayı düşüneceklerdi. Bu tür bir bağlantıda, muhtemelen saplantılı bir bağlantı kurduklarından ve duygusal ve fiziksel olarak birbirlerine bağımlı olduklarından, ikisinin ayrılıp tekrar bir araya gelmesi olabilir.

Bununla birlikte, eğer kesin olarak ayrılırlarsa, kelimenin tam anlamıyla, başka türden bir ilişkiyi, arkadaşça bir ilişkiyi sürdürme şansları yoktur. Ya düşman olacaklardı ya da bir daha asla karşılaşmayacaklardı.

Usta manipülatör ve heybetli olan Plüton kişisi olacaktır. Aşık Venüs için çok yük ve sinir bozucu olurdu.

Synastry'de Venüs Kare Plüton - İyi ve Kötü

Bu ölümcül bağlantı, ortakları tamamen saplantı derecesine kadar birbirleriyle ilişkilendirir. Uzuvlara eğilimi olan her şey, kaçınılmaz olarak başka uçlara da yol açmalıdır.

Bu, sevginin nefrete ve nefretin sevgiye dönüşmesinin sık olacağı bir ilişkidir. Ancak, o kadar da kötü değil.

ay karşısında satürn sinastrisi

Son olarak, dramatik olana diğerlerinden daha yatkın insanlar var.

Tabii ki, her kişinin doğum haritası ve sinastrideki diğer tüm yönler bunu etkiler ve bunun tersi de geçerlidir. Bu bağlantı, her zaman iyi yönde olmasa da dönüştürücü bir etkiye sahip olacaktır.

Plüton, Venüs'ü normalde yapmayacağı şeyleri yapacağı noktaya kadar etkileyebilir.

Venüs insanı, fiziksel ve romantik aşka ilişkin tavırlarıyla karşıdakinin ilgisini çeker. Bu ilişki kesinlikle kolay olmayacaktı. Yapmanız tavsiye edilen şey, kıskançlık, şüpheye karşı dikkatli olmanız ve ilişkide kendinizi kaybetmemeye çalışmanızdır.

Tüm yıkıcı davranışlar gözetim altına alınmalıdır. Diğer uca gitmenizi ve yapay bir ilişki kurmanızı asla tavsiye etmeyiz.

Ancak bunlar, farkında olmanız ve kelimenin tam anlamıyla onlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gereken şeylerdir.

Venüs kare Plüton sinastrisi size birçok ölümcül, dramatik an, daha önce hiç bilmediğiniz derin bir bağlantı getirecektir.

İlişkinin kendisi, hayatta kalsın ya da kalmasın, kesinlikle bir deneyim ve ömür boyu sadece bir kez olan bir aşk olacaktır. Bunun dönüştürücü bir ilişki türü olduğunu söyleyebiliriz.

Synastry Güvenilir mi?

Birçoğu sonunda bu soruyu soracaktı. Sinastrinin, tıpkı bir doğum haritasının analizinin taşa yazılmadığı gibi, söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, sinastri bir ilişkide ne olacağını ve devam edip etmeyeceğini kesin olarak belirlemez.

İnsanlar bir astroloğa ilişkinin zamanlarını ve duygularını yatırmaya değer olup olmadığını sorduklarında yanılıyorlar.

Buna kimse cevap veremezdi; deneyimlemeniz ve kendiniz karar vermeniz gereken bir şey.

Sinastri, insanların ilişkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda kendilerini ve diğerini bir birey olarak, benzersiz özellikler kompleksine ve diğer birçok özelliğe sahip bir kişilik olarak daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, kesin bir cevap yoktur.

Potansiyeller hakkında konuşacak olsaydık, belirli yönlerin nasıl çalıştığına dair bir fikir vermesi noktasında sinastrinin güvenilir olduğunu kabul ederdik.

Ancak, gerçekte bu, sinastriden gelen bilgiyi nasıl kullandığınıza, bunu bilip bilmediğinize bağlı olacaktır; yıldızlar orada kalacak ve sundukları görüntü aynı.

Sinastri, tıpkı bir doğum haritası gibi, bir tahmin veya kural olarak değil, rehberlik olarak alınmalıdır.