Satürn Altmışlığı Plüton

Melek Numaranızı Öğrenin

Astroloji, bir kişinin kişisel özelliklerini ve kaderini belirlemenin yanı sıra tüm ulusların özelliklerini ve kaderini belirlemek için zaman içinde belirli bir anda gezegenlerin konumlarını kullanan eski bir disiplindir.Astrolojinin kökeni MÖ 2400 yılına kadar uzanır ve doğruluğu birçok kez kanıtlanmıştır, ancak yine de gerçek bir bilim olarak kabul edilmez ve genellikle sahte bilim olarak adlandırılır.

Yönler, doğum haritasındaki gezegenler veya hareket halindeki gezegenler arasındaki temaslardır.

Doğum haritası, kişinin doğduğu an için yapılmış bir haritadır ve o andaki gezegenlerin sabit konumlarını temsil eder.

Bu gezegenler arasındaki açılar, burçlar ve yerleştirildikleri evlerin yanı sıra kişinin karakterini ve kaderini belirleyen unsurlardır. Yönler, özellikle kesin olanlar, kişinin önemli yaşam olaylarından ve deneyimlerinden sorumludur.

Başlıca yönler Kare, Bağlaç, Karşıtlık, Üçgen ve Altmışlıktır. Minör yönler Septil, Quincunx, Semi-Square, Semi-Sextile, vb.'dir.

En önemli yönler, en sıkı kürelere sahip olan veya kesin olanlardır.

Kesin kürelere sahip küçük yönler bile kişinin hayatı ve en önemli kişilik özellikleri üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olabilir.

altmışlık

Sextile ana yönlerden biridir ve uyumlu olarak kabul edilir. Bu açı Üçlü ile benzer bir yapıya sahiptir, bu yüzden bazen daha küçük Üçlü olarak anılır. Bu açı, gezegenler 60° (+/- 5° toleransla) uzaklıktayken oluşur.

Altmışlık, açıyla bağlantılı olarak gezegenler arasında uyumlu ilişkiler oluşturur.

Gezegenin gerçek doğasını göstermesine ve kişinin potansiyelini tamamen kullanmasına izin verir. İşbirliğine dayalı bir ilişkileri vardır ve birbirlerini en iyi doğalarında tam olarak ifade etmelerine yardımcı olurlar.

Altmışlıklar, doğal olarak, toprak ve su, hava ve ateş gibi tamamlayıcı unsurların işaretleri arasında oluşturulur. Bu açı, ilgili gezegenler arasında dengeli enerji oluşturur ve kişi her iki gezegenin özelliklerinden faydalanabilir.

Bu yön, doğum haritasında gezegenlerin yerleştirildiği burçlar ve evlerin yönettiği alanlarda yetenek ve beceriler yaratır. Sextile, bu yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi ve kullanılması için fırsatlar yaratır.

Altmışlıklar faydalı yönlerdir ancak etkileri bazen kişiye zarar verebilir.

Bunun nedeni, çok fazla iyiliğin zarar verebileceği gerçeğidir. Bu yönü, kişinin işini oldukça kolaylaştırır ve hırs ve istek eksikliğine neden olur. Kişi tembelleşebilir ve yeni fırsatların yakında ortaya çıkacağını bildiği için fırsatları kaçırmaya başlayabilir. Bu onların zaman ve potansiyellerini boşa harcamalarına neden olur.

Bu insanlardan farklı olarak, yollarına engeller çıkaran zorlu yönleri olan insanlar, istedikleri şey için savaşmaya alışkındırlar ve genellikle eylem isteklerini boğan sadece uyumlu yönleri olanlardan daha fazla başarı elde ederler.

Transit sekstiller genellikle kişinin hayatına yeni fırsatlar getirir. Etkisi kişiye faydalı olacak kişileri de getirip yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilirler.

Satürn – Temel Özellikler

Satürn, Güneş Sistemimizin en büyüğü olan Jüpiter'den sonra ikinci en büyük gezegendir. Buz parçacıkları, toz ve kayalık döküntülerden oluşan bir halka sistemine sahiptir. Satürn'ün yörüngesinde en az 82 uydu olduğu biliniyor.

Titan en büyük uydusudur ve Merkür gezegeninden daha büyüktür. Satürn çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur ve belirli bir yüzeyi yoktur.

Satürn'ün Güneş etrafındaki yörüngesini tamamlaması 29,5 yıl alır, bu da her Zodyak burcunda yaklaşık 2,5 yıl geçirdiği anlamına gelir.

Bu gezegen, Roma tarım bitkileri, tohumlar, hasat, zenginlik, uygunluk ve sosyal düzen tanrısının adını almıştır. Roma panteonunda çok önemli bir tanrı olarak kabul edildi.

Satürn Oğlak'ı yönetir ve Kova'nın eş yöneticisidir ve Terazi'de yücedir.

Otorite figürlerini, odağı, başarıları, hiyerarşiyi, kesinliği, yapıyı, geleneği, sınırları, kısıtlamaları, karmayı, zor yoldan öğrenilen dersleri, istikrarı, erdemi, kariyeri, kaderi, zamanı, pratikliği, özveriyi, hedefleri vb. yönetir.

Satürn, kişinin görevlerine karşı sorumluluk duygusunu yönetir. Dayanıklılığı ve dayanıklılığı ve bazı hedeflere ulaşma kararlılığını sembolize eder.

Satürn'ün yaklaşık 29.5 yıl içinde doğum pozisyonuna dönüşü, başarıların değerlendirilmesi ve kişinin o anda hayatta nerede olduğu konusunda tatmin olduğu bir döneme işaret eder.

Satürn'ün doğum gezegenlerine önemli geçişleri veya diğer gezegenlerin doğum Satürn'üne geçişleri, kişinin büyük yaşam dersleri almasına neden olan olay dönemlerini işaretler.

Plüton – Temel Özellikler

Plüton artık bir gezegen değildir, çünkü bu astronomik cismin bir gezegen için tüm gereksinimleri karşılamadığı belirlenir. Artık bir cüce gezegen olarak kabul edilir. 1930'da ilk keşfedildiği zaman.

rüyada beyaz köpek

Plüton son gezegendi ve en küçüğüydü. Plüton'un gezegen statüsünü kaybettiği 2006'dan beri Merkür, en küçük gezegen unvanını taşıyor.

Astrolojide Plüton hala önemli bir role sahiptir. Bu gezegen yenilenmenin, dönüşümün, yeniden doğuşun ve ölümün sembolüdür.

Gezegenlerin doğumsal Plüton'a geçişleri ve Plüton'un doğumsal gezegenlere geçişleri genellikle çok dönüştürücü bir yapıya sahip olan ve kişinin hayatını tamamen değiştiren Plüton tarafından yönetilen olayları başlatır.

Plüton'un etkisi, yönetici gezegeni Plüton olan veya doğum haritasında Plüton'u belirgin bir şekilde yerleştiren kişiler üzerinde en güçlüsüdür.

Plüton'un şiddetli, yıkıcı ve saldırgan bir enerjisi vardır. Etkisi, benzer özelliklere sahip karakterler yaratabilir veya bu nitelikte olaylara neden olabilir.

Plüton, sezgisel kavrayışları, ruhumuzu ve ruhumuzun arzularını yönetir. Plüton tarafından yönetilen insanlar derinden duygusaldır, ancak genellikle duygularını gizlerler.

Aynı zamanda çok sezgiseldirler ve sorularının ve ikilemlerinin cevaplarını içsel varlıklarından alırlar. Bu insanlara yalan söylemek kolay değil çünkü yalancıyı hemen fark etme yetenekleri var.

İnsanların güdülerini görebilir ve düşüncelerini okuyabilirler. İnsanlar ve konular hakkındaki gerçeği sezgisel olarak bilirler. Bu insanlardan bir sır saklamak neredeyse imkansızdır çünkü gerçek onlara yolunu bulur.

Plüton'un doğum haritasında yer aldığı ev ve yerleştirildiği burç, kişinin bir şey yaratarak ya da yok ederek hayatını tamamen değiştirebilecek bazı güçlü güçlerle karşılaşabileceği alanları gösterir.

Bazen kişi bu gücü hayatındaki şeyleri yaratmak ya da yok etmek için kullanan kişidir ve bazen de kişinin kontrol edemediği bazı güçlerden kaynaklanabilir.

Astrolojide Plüton gezegeni önemli yaşam değişikliklerini yönetir. Bu gezegen genellikle kişinin hayatındaki şeylerin yok olmasına, yeni ve daha iyi şeylerin gelmesi için alan yaratmasına neden olur.

Plüton, iyileştirmeler için yolu temizler, ancak bunu yapma şekli genellikle rahatsız edici olabilir. Yeninin gelmesi için eskiyi ortadan kaldırır.

Plüton genellikle manipülasyon, kontrol, hakimiyet vb. konularla ilgilidir. Plüton'un yönettiği kişi bu tür özelliklere sahip olabilir ve bu şekilde davranabilir. Diğer durumlarda, kişi başkaları tarafından manipüle edilmeye, hükmedilmeye veya kontrol edilmeye eğilimli olabilir.

Plüton'un etkisi genellikle kişinin davranışlarında bazı değişiklikler yapması gerektiğini fark etmesine yardımcı olur. Başkalarına hükmetme ve kontrol etme ihtiyacından kurtulmayı veya başkalarının manipülatif ve kontrol edici etkisinden kendini kurtarmayı ifade edebilir.

Plüton çoğu zaman hayatımızdan bir şeyi çıkarmamız gereken alanlara işaret eder. Bu artık amacımıza hizmet etmeyen veya yaşamımıza zarar veren bir şeydir.

Plüton, şu anda Plüton'un bulunduğu burç tarafından yönetilen alanlarda toplumdaki değişiklikleri etkileyen nesiller boyu süren bir gezegendir. Plüton, insanları toplumda toplu bir değişiklik yapmaya odaklanmaya etkiler.

Satürn Altmışlığı Plüton

Satürn ve Plüton arasındaki bir açı, kişinin kendi otoritesini kurmasına veya toplumda önemli bir otorite rolüne sahip olmasına neden olacaktır.

Bu kişi potansiyelini fark ettiğinde, bundan en iyi şekilde yararlanmak için harekete geçmeye başlar.

Özellikle altmışlık olan Satürn ve Plüton arasındaki açılar, kişinin toplumdaki rolü veya kariyeri ile kendini kanıtlama ihtiyacına neden olur.

Bu yön genellikle ebeveynlerle ilişkilerde bir tür çatışma ve uyarlamalara işaret eder. Kişi ebeveyn evinde disiplin ve kurallara uyma konusunda sorunlar yaşamış olabilir.

Satürn Altmış Plüton açısına sahip kişinin öğrenmesi gereken en önemli derslerden biri, diğer insanların otoritesini kabul etmek ve ona uyum sağlamaktır. Bu kişi, yaşamları boyunca eylemlerinin sorumluluğunu nasıl kabul edeceğini öğrenir.

Arzularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, toplum normlarının koşullarına ve gereksinimlerine uyum sağlamayı öğrenmeleri gerekir. Bunu yapmazlarsa, hayal kırıklıkları kaçınılmazdır.

Kişi başarının aşamalı bir süreç olduğunu ve bunun zaman ve hazırlık gerektirdiğini öğrenir. Sabırlı ve sorumlu olmayı öğrenirler ve başarıya ulaşmanın emek ve çaba gerektirdiğini kabul ederler.

Ayrıca, kendilerine liderlik eden başkalarını kolaylıkla kabul etmeyi öğrenirler. Ana şey, onların dışındaki otoriteleri kabul etmektir.

Bu yön, kişiye kalıcı değerde bir şey yaratmasını sağlayan dayanıklılık ve kararlılık verir. Bir hedefe odaklanabilir ve tereddüt etmeden tamamlayabilirler. Bu insanlar çok çalışmaktan korkmazlar ve iş bitene kadar durmazlar.

Satürn Altmış Pluto'lu insanlar çok organizedir ve genel olarak şeylere ve hayata sistematik bir yaklaşıma sahiptir. Takip etme eğiliminde oldukları katı kurallar ve rejimler vardır, bu nedenle her şeyin mükemmel bir düzende olduğunu ve hayatlarındaki meseleler üzerinde kontrolleri olduğunu hissederler.

Bu insanlar güçlü ve güçlü bir enerjiye sahipler. Dayanıklılar ve çok fazla dayanıklılığa sahipler. Ayrıca çok cesurdurlar ve önlerine çıkan zorluklarla yüzleşmekten korkmazlar.

Ayrıca başkalarını desteklerler ve insanlar genellikle destek ve teşvik için onlara yönelirler. Bu kişi başarıya odaklanmıştır ve nadiren şikayet eder.

Satürn oğlak burcunda doğum günü

Bu yönü olan insanlar, otorite ve liderlik rollerine gelir ve çoğu durumda çok başarılı olurlar.

Bu yön genellikle devlet idaresinde veya büyük şirketlerde çalışan ve genellikle liderlik rollerine tırmanan kişilerin doğum haritalarında bulunur.

Satürn Altmışlığı Plüton Geçişi

Plüton ve Satürn arasındaki Geçiş Altmışlıkları, kişinin yaşamına Satürn veya Plüton doğasına ait olayları getirir.

Yetki ve liderlik ile ilgili sorunlar ve bunların kabulü bu dönemde sıklıkla konu edilir.

Bu dönem, aynı zamanda, bir projeyi başarılı bir şekilde bitirmek veya çok fazla sabır ve çaba sarf ettikten sonra bir hedefe ulaşmakla da işaretlenebilir.

Melek Numaranızı Öğrenin