Neptün Boğa burcunda

Neptün gezegeni adını Roma su ve deniz tanrısından almıştır. Bu tanrı, eski Yunanlılar için aynı zamanda deniz tanrısı olan Yunan tanrısı Poseidon'un eşdeğeriydi. Bu gezegen çok soğuktur ve -218°C sıcaklığıyla Güneş sistemindeki en soğuklardan biri olarak kabul edilir. Atmosferi hidrojen, buz ve helyum iken, iç kısmı çoğunlukla buz ve kayalardan oluşur. Neptün'ün Güneş etrafındaki bir daireyi tamamlaması 165 yıl sürer.Astrolojik anlamda, Neptün aynı zamanda suyu ve tüm su meselelerini de yönetir. Denizleri, okyanusları, nehirleri, gölleri, yağmuru ve su ve sıvılarla ilgili her şeyi yönetir. Neptün, yüzme, yelken, dalış, balık tutma gibi su ile ilgili tüm aktivitelerin yöneticisidir.

Balık ve diğer su hayvanları gibi su varlıklarını yönetir; aynı zamanda balıkçıları, tekneleri, tekne bayilerini ve tekne imalatçılarını, donanmayı, bahriyelileri ve bahriyelileri, yıkama, banyo, hamam, sıhhi tesisat, tesisatçı, denizaltı, denizci vb.Bu gezegen aynı zamanda zihinsel sağlığımızla ilgili tüm konuların da yöneticisidir.Sinirlerimizi ve sinir sistemimizi yönetir ve kötü bir etki altında genellikle sinirli bir karakter, her türlü zihinsel bozukluk, rahatsız zihinsel durumlar, kafa karışıklığı, sanrılar, dalgınlık, depresyon, yanılsamalar, anormal davranışlar, eksantriklik, eksantrik insanlar, duygular yaratır. , duygusal insanlar vb.

Neptün aynı zamanda akıl hastalıkları, delilik, çılgın insanlar, histeri, histerik insanlar, dejenerasyon, şekil bozuklukları, halüsinasyonlar, teşhirciler, teşhircilik vb. şeylerin de yöneticisidir. Ayrıca aşağılık kompleksi, takıntılar, zayıflık, endişeler, erteleme, hastaneye yatma ve hastaneleri de yönetir.

Neptün, güçlü psişik yeteneklere sahip kişilerin, kahinlerin, manevi insanların ve manevi danışmanların, sihirbazların, şifacıların, astrologların, okültistlerin, zihin okuyucuların, medyumların ve vizyonerlerin haritalarında sıklıkla vurgulanır.Basiret, maneviyat, manevi kiliseler, büyü, metafizik, mistisizm, okültizm, okült bilgi, vizyonlar, gizli bilgi, gizli topluluklar, telepatik deneyimler, telepati, melekler, şifa, uzaylılar, garip olaylar, sezgi vb.

Neptün gezegeni ayrıca yanılsamaları, farklı türde aldatmaları, yalanları, başkalarını aldatma ve aldatılmayı, ahlaksız davranışları, suçluları, suçluları, sahtekarları, taklitçileri, taklitçileri, dolandırıcıları, taklitçileri, casusları, casusluğu vb.

Şantajcıların, kaçakçıların, adam kaçıranların, dedektiflerin ve özel dedektiflerin, suikastçıların, suikastçıların, hapishanelerin, mahkûmların, hapislerin, zulmün, köleliğin vs. hükümdarıdır.Neptün ayrıca bağımlılık yapan davranışların, uyuşturucu, alkol, kumar ve diğer bağımlılıkların, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının, kumarbazların, sapıkların, sapkınlıkların, biseksüelliğin, çok eşliliğin, çok eşliliğin, skandalların vb. yöneticisidir.

Neptün girişimcileri, oyunculuğu, aktrisleri, aktörleri, filmleri, sinemaları, müziği, müzisyenleri, müzik aletlerini, sanatı, sanatçıları, sanat eserlerini, şairleri, şiiri, çıplakları, çıplakları, fotoğrafçılığı, fotoğrafçıları, siyaseti, politikacıları, siyasi propagandayı, dini, kiliseler, büyük kuruluşlar, sosyal hareketler, sosyalizm, komünler, toplumsal yaşam, hayır kurumları, hayır kurumları, felsefe, filozoflar, kimya, kimya laboratuvarları, eczacılar, eczaneler, ilaçlar, sentetik maddeler, şarap, şarap satıcıları vb.

Neptün gezegeni istikrarsızlığı ve yanılsamaları yönetir. Neptün'den etkilenen insanlar, gerçekle yüzleşmeyi reddederek ve sahip oldukları sorunlarla yüzleşmek için yarattıkları hayali bir dünyada yaşamaya eğilimli olabilirler. Gerçeklerden kaçma eğilimleri nedeniyle, bu insanlar yüzleşmeleri ve uğraşmaları gereken sorunları unutmalarına yardımcı olmak için kolayca uyuşturucu veya alkol kullanmaya başlayabilirler.

Neptün'ün güçlü etkisi altındaki insanların temel özelliklerinden biri, sorunları görmezden gelme ve sihirli bir şekilde ortadan kalkacağını umma eğiliminin yanı sıra, yaşam sorunlarıyla başa çıkma konusunda özgüven ve cesaret eksikliğidir.

Neptün, insanların sahip olduğu yanılsamalar ve yanlış umutlar için suçlanacak gezegendir. Bu insanlar, gerçekte var olmayan şeyler hakkında kendilerini ikna ederek çok fazla zaman harcayabilirler.

Kendilerini hayal kırıklığına uğratma eğilimi, romantik ilişkiler alanında en belirgin olanıdır.

Neptün ayrıca romantik aşkı ve derin duyguları yönetir, ancak aynı zamanda duygusal yanılsamaların ve hayal kırıklıklarının da yöneticisidir. Neptün, romantik ilişkiler söz konusu olduğunda birçok kırık kalbin ve hayalin suçlusu. İlişkinin asla gerçekleşmeyeceğinin ilgili kişi dışında herkes tarafından açıkça görülse bile, bir kişiyi başka bir kişiye yıllarca ve hatta on yıllarca duygusal olarak bağlı tutabilir.

İyi yönleriyle Neptün, bir insanın hayatına masalsı bir romantik ilişki getirebilir, ancak kötü bir şekilde konumlandırıldığında, genellikle aşktan dolayı romantik hayal kırıklıkları ve üzüntü getirir.

balığın kehanet anlamı

Neptün'ü kötü konumlanmış ve açı yapan kişiler, onun etkisinin farkında olmalı ve Neptün'ün yönettiği tüm konularda, özellikle de romantik yaşamlarıyla bazı ilişkileri varsa, olabildiğince gerçekçi olmaya çalışmalıdır.

Neptün tarafından yönetilen bireyler, diğer insanlara karşı yalan söylemeye, aldatmaya, manipülasyona ve diğer ahlaksız davranışlara eğilimli olabilirler. Bu gezegen, çeşitli dolandırıcıların ve manipülatörlerin hükümdarıdır.

Bu becerileri kötü amaçlar için kullanmak zorunda değiller, ancak Neptün doğum haritalarına kötü bir şekilde yerleştirildiğinde, bu yetenekleri kendi yararları için ve diğer insanlar pahasına kullanmaya teşvik edilebilirler. Bu insanlar, sonunda hapse girmelerine neden olan farklı türde yasadışı davranışlara da eğilimli olabilirler.

Bazı durumlarda Neptün, saf ve başkaları tarafından manipüle edilmeye ve kullanılmaya meyilli insanlar yaratır. Bu insanlar genellikle çok kibar ve güvenilirdir, herkesin kendileri gibi olduğuna inanırlar. Akıllarında kendi menfaatlerini düşünmeyen insanlar olduklarını anladıklarında genellikle hayal kırıklığına uğrarlar.

Neptün, sözde transpersonal bir gezegendir. Sosyal olaylar yoluyla insanlar üzerindeki küresel etkisi ve Zodyak burçlarından geçerken etkisinin neden olduğu değişiklikler nedeniyle böyle kabul edilir.

Yani Neptün'ün bir Zodyak burcundan geçmesi için 14 yıla ihtiyacı vardır, bu da o zaman diliminde doğan insanların hepsinin o burçtaki Neptün'ün özelliklerini paylaştığı anlamına gelir. Neptün, içinden geçtiği burcun yönettiği işlerle ve Neptün'ün yönettiği işlerle ilgili değişikliklere ve dönüşümlere ilham verir.

güneş kare yükselen sinastri

Etkisi, yeni bir dini veya manevi hareketin başlangıcını veya birçok insanın bakış açısının manevi değişimini işaret edebilir. Birçok durumda, birçok insana fayda sağlayacak farklı zihinsel durumları ve hastalıkları tedavi etmenin yeni yollarının keşfine işaret eder.

Neptün'den etkilenen insanlar, diğer insanların duygularına karşı çok hassas olabilirler.

Genellikle çok sezgiseldirler ve birçoğu iyi zihin okuyucular olabilir. Genellikle diğer insanlara yardım etmek için kullandıkları bazı psişik güçleri vardır. Başkalarını manyetik olarak etkileyebilirler ve hatta bazılarının hipnotik güçleri vardır.

Neptün haritalarında kötü yer alanlar bu hediyeleri kendi çıkarları için kötüye kullanmaya meyilli olabilirler, ancak çoğu iyi ve yardımsever insanlardır. Birçoğu hayır kurumlarında çalışıyor ve hayatlarını bazı insani amaçlara adadı.

Bu insanlar genellikle yalnızlığı ve izolasyonu severler. Genellikle yaşamlarında kendi kendilerine empoze ettikleri izolasyon dönemlerini deneyimlerler veya istemsiz olarak bir tür izolasyona (hapishane veya hastane) düşerler.

Neptün'den etkilenen insanlar genellikle yetenekli sanatçılardır ve çok manevidir. Birçoğu pratik yaparak ve bilgi edinerek maneviyatlarını bilinçli olarak geliştirmeye çalışırlar. Ayrıca her türlü gizem ve sırlara ilgi duyabilir ve bu konularda çok şey öğrenmeye çalışabilirler.

Bu insanlar genellikle yaşamlarındaki sorunlarla yüzleşmek için özsaygı ve güvenden yoksundurlar.

Sorunlarıyla uğraşmak yerine, onlardan saklanma eğiliminin üstesinden gelmek için bilinçli olarak çalışmalıdırlar. Özellikle herhangi bir bağımlılığa girmemeye dikkat etmelidirler. Ayrıca zihinsel durumlarıyla ilgili sorunları olabilir. Bu insanlardan bazıları bir tür akıl hastalığına yakalanır ve en kötü durumlarda akıl hastanesine yatırılır.

Birçok insan Neptün'ün etkisini hiç hissetmiyor. Yapanlar, olumsuz yönlerine kaymamaya çok dikkat etmelidir.

Metinde Boğa burcundaki Neptün'den bahsedeceğiz.

Neptün Boğa burcunda

Neptün Boğa'da olan erkekler genellikle çok yaratıcıdır ve güzelliği severler.

Genellikle bu özelliklerini ifade edebilecekleri ve çevrelerinde güzellikler yaratabilecekleri meslekleri seçerler. Onlar başarılı sanatçılar, mimarlar, kuyumcular vb. Güzel şeylerle çevrili olmayı severler ve evleri ve çalışma alanları genellikle güzel bir şekilde dekore edilmiştir.

Bu adamlar sabırlıdır ve kalıcı güzellikte ve kalitede şeyler yaratmayı severler.

İşlerinin son detaylarına gelince mükemmeliyetçi olabilirler.

Bu pozisyon genellikle finans ve finansal konulara ilgi verir, ancak Neptün'ün kötü yönlerinde para kaybetme, paranın çalınması ve benzeri durumlar gibi finansal sorunlara neden olabilir.

Bu erkekler genellikle çekici ve yakışıklıdır ve aynı zamanda çok romantiktirler.

Neptün'ün kötü yönleriyle romantik hayal kırıklıklarına ve çözülmemiş duygusal durumlara eğilimli olabilirler.

Neptün Boğa Kadınında

Neptün Boğa'da olan kadınlar genellikle sanatsal yeteneklere sahiptir ve müzik, resim, heykel, mücevher yapımı gibi her türlü sanatı sever.

Bu kadınlar genellikle bu alanları meslekleri olarak seçiyor ve bunları yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

Güzelliğe ve kaliteli şeylere önem verirler ve ucuz şeyleri sevmezler. Zevkleri sofistikedir ve her türlü güzellikle çevrili olmayı severler. Dekorasyon yetenekleri vardır ve evleri genellikle güzelce düzenlenmiştir.

Bu kadınlar genellikle temkinli ve pratiktir, ancak Neptün'ün doğum haritalarında kötü yerleştirilmesiyle bazı finansal sorunlar yaşayabilir ve hatta bir şekilde mallarını kaybedebilirler.

Hayatın zevklerini severler ve onlardan nasıl zevk alacaklarını bilirler. Bu kadınlar genellikle fiziksel olarak güzel ve çekicidir.

Doğum haritalarında kötü açıya sahip Neptün ile bazı hoş olmayan romantik deneyimler, aşk illüzyonları ve aldatmalar da yaşayabilirler.

iyi özellikler

Neptün'ün Boğa burcundaki iyi özelliklerinden bazıları:

– güzellik sevgisi, yaratıcılık, sanatseverler, sanatsal yetenek, sabır, kararlılık, sebat, mükemmeliyetçilik, dekorasyon yeteneği, kaliteye dikkat, iyi görünümlü, çekici, çekici, romantik vb.

Kötü Özellikler

Neptün'ün Boğa burcundaki bazı kötü özellikleri:

- tembellik, erteleme, hazcılık, romantik hayal kırıklıklarına ve yanılsamalara yatkınlık, para sorunları, para kaybı vb.

Neptün Boğa'da – Genel Bilgi

Boğa burcu mimariyi, aktörleri, aktrisleri, sanatı, sanat tacirlerini ve sanat mağazalarını, bankaları, bankacıları, güzelliği, güzel nesneleri, parayı, renkleri, kültürü, kültür merkezlerini, dansçıları, dansları, çiftlikleri, çiftçiliği, finansı, mali işleri, eşya olarak mücevher, mücevher, kuyumcu, her türlü eşya, para, müzik, müzisyenler, müzik odaları, mülk olarak değerli taşlar, hazine vb.

Neptün Boğa burcunda olduğunda, insanların maddi varlıklar hakkında hayal kurmasını ve hayal kurmasını sağlar. Bu insanların pratik hayalleri vardır ve onların refahları ve finansal güvenlikleri ile ilgilidir.

mars 2. evde

Boğa burcundaki Neptün, bu insanlara her türlü güzelliği tanımanın yanı sıra yaratma armağanı verir. Tüm sanatsal yeteneklerini ifade etmenin bir yolu olarak resim, heykel, müzik veya mimariyi seçebilir ve diğer insanların hayranlık duyacağı ve zevk alacağı çok güzel ve değerli sanat eserleri yaratabilirler.

Bu insanlar yapıyı ve sağlam temeli severler. Ne yaparlarsa yapsınlar, güzel ve kalıcı olmasını sağlarlar. Olaylara yüzeysel bir yaklaşımları yoktur. Ayrıca başladıkları işi bitirme konusunda ısrarcı ve kararlıdırlar.

Bu gezegen kötü açıya sahipse, bu insanların hayatın zevklerine aşırı düşkün olmalarına ve hedonist yaşam tarzlarında abartmalarına neden olabilir ve bu da sonunda zihinsel sağlıklarına zarar verebilir.

Boğa burcundaki Neptün, diğer gezegenlere, özellikle kişinin mali durumunu yöneten gezegenlere (Jüpiter gibi) kötü açılarda bu kişinin mali durumu ile ilgili birçok soruna ve soruna neden olabilir. Para kaybını, hırsızlığı, iflası ve açıklanamayan para ve mülk kayıplarını gösterebilir.

Onlar yetenekli sanatçılar, aktörler, müzisyenler, şairler vb.dir ve eserleri insanlara ilham verir ve onları güzellik ve sevgi duygularıyla doldurur. Bu insanlar harika bir estetik yeteneğe sahipler ve güzellikle çevrili olmaktan keyif alıyorlar.

Evleri genellikle mükemmel bir şekilde düzenlenmiştir ve güzel şeylerle doludur.

Boğa burcundaki Neptün, insanları tembelliğe ve ertelemeye yatkın hale getirebilir. Manipülasyon ve diğer aldatıcı eylemlerle korolarını yapmak için başkalarını kullanmaya eğilimli olabilirler.

Özet

Neptün'e genellikle kişiötesi gezegen denir. Bunun nedeni, Zodyak'ın farklı işaretleri yoluyla geçişleri sırasında nesiller boyu insan üzerindeki etkisidir.

Belirli bir birey üzerindeki etkisini belirlemek için Neptün'ün evinin yerleşimine ve yönlerine ve ayrıca Neptün ile ilgili mevcut ilerlemelere ve geçişlere bakmamız gerekir, çünkü bunlar o kişinin hayatında bazı önemli olayların meydana gelebileceği zaman çerçevesine işaret eder.

Neptün'ün Boğa burcunda olduğu insanlar güzellik severler ve güzellik yaratıcılarıdır.

Genellikle sanatsal yetenekleri vardır ve büyük sanatsal değeri olan eserler yaratabilirler. Güzel şeylerle çevrili olmayı severler ve alanı dekore etme yetenekleri vardır.

Çok romantikler ama Neptün'ün kötü yönleriyle romantik hayal kırıklıkları ve yanılsamalar yaşayabilirler.

Kalıcıdırlar ve başladıkları işi bitirirler. Hayatın zevklerini severler ve bunlara düşkün olmaya eğilimli olabilirler.